ალექსანდრე ცირეკიძე

ალექსანდრე ცირეკიძე
1-10-2021, 10:23
564

პროფესია : ჰეპატო-ქირურგი, ონკოქირურგი, ტრანსპლანტოლოგი, ბარიატრიული ქირურგი. 
სამუშაო ადგილითანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების დასავლეთის რეგიონალური ცენტრი , ჰეპატო- პანკრეო- ბილიალური ქირურგიის, ინტერვენციული ონკოლოგიისა და ტრანსპლანტაციის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი. ტრანსპლანტაციის მიმართულების ხელმძღვანელი. 
ექიმის სამუშაო საათები :ორშ-პარ – 10:00 – 17:00

ზოგადი ინფორმაცია 


დაბადების თარიღი : 11.07.1989
სამუშაო ადგილი/თანამდებობა :  თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების დასავლეთის რეგიონალური ცენტრი. ქუთაისი.
საქმიანობის სფერო:  ჰეპატო-პანკრეო-ბილიალური სისტემის ონკოქირურგია, ტრანსპლანტოლოგია, ბარიატრიული ქირურგია.
საექიმო საქმიანობის სტაჟი: 2016 წლიდან


სამუშაო გამოცდილება

  • 08.10.2018  წლიდან-დღემდე, თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების დასავლეთის რეგიონალური ცენტრი. ტრანსპლანტაციის მიმართულების ხელმძღვანელი. 
  • 10.10.2019  წლიდან-დღემდე, კლინიკური ონკოლოგიის ინსტიტუტი. ბარიატრიული ქირურგია. ონკოქირურგია. 

განათლება
  • 2006–2012 წ. –ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი , მედიცინის ფაკულტეტი. სპეციალობა ,,სამკურნალო საქმე”. 
  • 2012–2014 წ. –ბელორუსის დიპლომისშემდგომი განათლების სამედიცინო  აკადემია. ბელორუსის ორგანოთა და ქსოვილთა ტრანსპლანტაციის ცენტრი. რეზიდენტურა ზოგად ქირურგიაში, ჰეპატო- პანკრეო-ბილიალური ქირურგიის დეპარტამენტი. 
  • 2014–2016 წ. – ბელორუსის დიპლომისშემდგომი განათლების სამედიცინო  აკადემია. ბელორუსის ორგანოთა და ქსოვილთა ტრანსპლანტაციის ცენტრი. რეზიდენტურა ტრანსპლანტოლოგიაში, ორგანოთა და ქსოვილთა ტრანსპლანტაციის დეპარტამენტი. 
  • 2015–2016 წ. ბელორუსის ორგანოთა და ქსოვილთა ტრანსპლანტაციის ცენტრი. ტრენინგი ინტერვენციულ ონკოლოგიაში. 
  • 2017 წ. ტულუზის საუნივერსიტეტო კლინიკა. საფრანგეთი. 
  • 2018 წ. ვენის საუნივერსიტეტო კლინიკა. ავსტრია.
სამეცნიერო ტრენინგები/სემინარები , კონფერენციები
  • May 22 – 25, 2014 Belarus- UK Transplant Week-End. 
  • From 27th – 30th July 2017 The Westfield Health British Transplant Games in North Lanarkshire.
  • XXIII International Congress of HPBA CIS 14-16 September 2016 Minsk, Belarus. 
  • XХII International Congress of Hepato-Pancreato-Biliary Association of Commonwealth of Independent States titled “The Acute Issues of HPB Surgery” to be held 7-9 September 2015 in Tashkent, Uzbekistan.
  • GBIHPBA 2nd Annual Scientific Meeting 12th - 13th March, 2014. United Kingdom
  • XI International Scientific and Practical Conference “Actual Issues of Nephrology, Renal Replacement Therapy and Kidney Transplantation”, 8-9 September 2017.
  • IV Конгресс Нефрологов Новых Независимых Государств 29.09.2016 - 30.09.2016. 
  • XII Scientific and practical conference of nephrologists. Minsk, September 14, 2018
  • International Conference: 10 years of liver transplantation in the Republic of Belarus 10. 04. 2018 
  • The 10th anniversary of the pediatric kidney transplant in the Republic of Belarus 21. 05. 2019 
  • VII All-Russian Congress of Transplantologists 28-30 may 2014.
  • VIII All-Russian Congress of Transplantologists 27-29 june 2016.
  • IX All-Russian Congress of Transplantologists 17-19 september 2018.

რეკლამა